Seminarium: Vad är intressepolitik?

2017-09-18_Seminarium intressepolitik1.png
Maria Fälth (kd) berättade om sin syn på det intressepolitiska arbetet.

Den 18 september arrangerade HSO i Stockholms län ett mycket välbesökt seminarium om intressepolitik. HSO:s ordförande Annika Hässler inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och kunde konstatera att det här är en fråga som engagerar HSO:s medlemsföreningar. Vidare berättade hon kort om funktionshindersrörelsens påverkansarbete gentemot bland annat landstinget och nämnde några exempel på resultat av det intressepolitiska arbetet.

Inbjuden till seminariet var Maria Fälth (kd), ordförande i samverkansrådet med landstingsstyrelsens politiker och ledamot i SLL:s bidragsgrupp. Maria höll ett anförande där hon presenterade sin syn på det intressepolitiska arbetet, till exempel nämnde hon att påverkansarbetet utvecklar landstingets verksamheter och ökar tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och/eller kroniska sjukdomar.

Maria gick därefter över till att berätta om ansökningsprocessen, bidraget och bedömningsgrunderna. I år har 64 funktionshinders- och patientföreningar ansökt om intressepolitiskt bidrag. Bidrag kan sökas för lönekostnader, lokal- och hyreskostnader samt administrationskostnader för intressepolitisk verksamhet. Det utgår från sju olika kategorier – utbildning, arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, socialpolitik, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Till sist lyfte Maria upp vikten av att föreningar kan och bör samverka och skapa nätverk med andra organisationer inom funktionshindersrörelsen.

Efter en bensträckare satte sig seminariedeltagarna i olika grupper för att diskutera intressepolitik och bidragsprocessen. Runt om i lokalerna hördes ivriga diskussioner och när deltagarna återsamlades och summerade kvällen kom det fram många bra synpunkter och förslag.

Många deltagare ansåg att ansökningsprocessen var onödigt komplicerad, med otydliga instruktioner. Tydligare beskrivningar och manualer med exempel efterlystes. Det framkom även att systemet med att ansöka för endast ett år i taget är ett hinder för långsiktigt arbete och planering av verksamheten.

Utöver synpunkterna på bidraget var det även många som efterlyste mer samverkan föreningarna emellan. Flera föreningar driver liknande frågor och har överlappande medlemsgrupper. Här skulle ett utbyte av idéer och exempel på verksamheter kunna vara av nytta, och kanske även leda till olika samarbeten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!