HSO:s ordförandestämma 2 oktober

Ordförandestämman.png

Den andra oktober hölls höstens första ordförandestämma. HSO:s ordförande Annika Hässler tog upp några goda exempel på hur vårt gemensamma arbete har bidragit till bättre tillgänglighet, och hon betonade också hur viktigt det är att HSO:s representanter är med och representerar hela HSO-familjen i de olika råden och grupperna. Efter det följde en diskussion om hur vi kan öka det intressepolitiska arbetet och vilka punkter som är viktiga inför valet. Många bra frågeställningar kom fram, och styrelsen tar med sig dessa i sitt fortsatta arbete.

Nästa punkt på dagordningen var 1177 Invånartjänsters förfrågan om att få kontakt med personer som kan vara med och testa och förbättra deras webbplattform. Annika uppmanade alla att sprida informationen vidare, så att så många grupper som möjligt blir representerade i testgruppen. Mer info finns i artikel ovan.

Ordförandestämma-okt-2017.png

Ewa-Maj Rasmusson Säter, HSO:s styrelse och HOBS, representerade HSO:s arbetsmarknadsgrupp när hon presenterade deras nya informationsbroschyr ”En hjälp på vägen till arbete”. Broschyren är en översikt över de stöd som finns att få för arbetssökande och går att ladda ner här: Broschyrer.

Innan mötet avslutades fick stämman även information om arbetet i de olika samverkansråden och grupperna.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!