Har din förening erfarenheter och synpunkter att bidra med?

På Södersjukhusets, SÖS, akutmottagning pågår just projektet Nya akuten. Under det första halvåret av 2018 kommer fokus att ligga vid flödet kring akutröntgen och delprojektet leds av Jenny Liu, överläkare på akuten. Via en medlemsförening som sitter med i programkontoret på SÖS patient- och närståenderåd har det kommit till HSO:s kännedom att projektet vill ha synpunkter från patienter. Cecilia Bergh, som är Röda Korset-värd på SÖS, har utsetts till patientrepresentant i arbetsgruppen för akutröntgenflödet. Cecilia välkomnar inspel från patientorganisationer och HSO vill uppmana intresserade medlemsföreningar att kontakta Cecilia och lämna synpunkter. Ni når Cecilia på cecilia.bergh@telia.com.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!