Landstingets nya it-direktör och innovationsarbete

Terminens andra samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 21 november. Till mötet var Landstingets nytillträdde IT-direktör Stefan Schildt inbjuden.  Schildt främsta uppdrag är:

  • att skapa en tydlig styrning för IT inom landstinget,
  • att fortsätta ett aktivt arbete med informationssäkerhet,
  • att förbereda genomförandet av EU:s nya dataskyddsförordning, samt
  • att fokusera på genomförandet av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

På en förfrågan från Schildt om organisationernas medskick till honom som ny IT-direktör följde en diskussion om bland annat vikten av att beakta behoven hos patienter och medarbetare med funktionsnedsättningar i utvecklingen av nya digitala tjänster. Det betonades även att alla människor inte har eller kommer att ha möjlighet att använda digitala hjälpmedel.

Dagens nästa gäst, Annette Alkebo vid SLL Innovation, informerade om landstingets innovationsarbete. Alkebo ersatte innovationschefen Jakob Hellman. Efter på förhand inkomna frågor från organisationerna följde en diskussion om följande ämnen:

  • Personer med diagnos som inte utses av organisationer, s.k. spetspatienter, kan inte företräda några andra än sig själva i dialog med landstinget.
  • Förfrågan kring vad som hände med den teknikdag som planerades till internationella funktionshindersdagen den 3 december 2015.
  • Efter önskemål från organisationerna om tillgänglighetsstrateger inom varje förvaltning informerade landstingsdirektören om att trafikförvaltningen och Locum AB har sådana strateger. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen håller på att rekrytera en handläggare som bl.a. kommer att arbeta med tillgänglighetsfrågor.
  • Frågan om fortsatt finansiering av en tillgänglighetsstrateg vid landstingsstyrelsens förvaltning är ännu inte avgjord. Dessutom finns kontaktpersoner på samtliga förvaltningar och bolag.
  • Organisationerna uttryckte önskemål om fler praktikplatser i landstinget för personer med funktionsnedsättning. Landstingsdirektören informerade om att landstinget under 2014– 2017 drev projektet ”Att undanröja hinder” som möjliggjorde sådana praktikplatser. Budget för projektet var fem miljoner kronor 2014 och tre miljoner kronor per år 2015–2017. Ca 15–20 personer per år har haft praktikplats inom landstinget genom projektet. De förvaltningar som erbjudit praktikplatser är: Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, SLSO, Locum, trafikförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning och S:t Eriks ögonsjukhus. Det finns inga medel avsatta för denna satsning i budgeten 2018. Det är inte önskvärt om anställning av personer med t.ex. funktionsnedsättning ska vara helt beroende av särskilda budgetmedel. Det måste kunna ske inom den ordinarie bedömning av kompetensbehov som respektive verksamhet identifierar. För att öka medvetenhet och kunskap håller landstinget på att ta fram en webbaserad utbildning om kompetensbaserad rekrytering.

Slutligen beskrev landstingsdirektören övergripande genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård, samt det förändringsarbete hon initierat inom ramen för landstingsstyrelsens uppdrag om ett effektivare landsting. Ett led i uppdraget är bland annat att minska antalet styrande dokument i landstinget för att effektivisera styrning och uppföljning.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!