Nomineringar och motioner till HSO:s ord. årsmöte 14 maj 2018

Utöver det extra årsmötet* har vi även det ordinarie årsmötet att se fram emot. Mötet hålls den 14 maj och kallelse och handlingar kommer senare under våren, men redan nu vill vi påminna om att det snart är dags att skicka in era motioner och styrelsenomineringar!

Motioner: Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda för beredning senast den 28 februari 2018. För att underlätta hanteringen ser vi gärna att föreningarna skickar in motionerna via e-post till info@funktionsrattstockholmslan.se.

Nomineringar till HSO:s styrelse behöver vi senast 16 mars 2018. Det går bra att skicka dessa till HSO:s kansli: info@funktionsrattstockholmslan.se eller till valberedningen:

Björn Boquist (Hjärnkraft): sammankallande, bjorn.boquist@telia.com
Kerstin Tärnholm (Strokeföreningen), kerstintarnholm@spray.se

Styrelsen 2017

Ordinarie styrelseledamöter – väljs för en period av 2 år
Annika Hässler, ordförande R i tur att avgå
Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande SSDF ett år kvar
Lennart Håwestam, 2:e vice ordförande RSMH ett år kvar
Maj-Britt Lind FUB i tur att avgå
Lars Rekke NjSG i tur att avgå
Ewa-Maj Rasmusson Säter HOBS ett år kvar
Britt-Marie Färm Mag o Tarm i tur att avgå
Ersättare – väljs för en tid av 1 år
Kristina Törnblom Neuro i tur att avgå
Lena Huss ÅSS i tur att avgå
Peter Falkegård HiSL i tur att avgå

* Det extra årsmötet hålls med anledning av ev. namnbyte, samma dag som årets första ordförandestämma, den 12 mars. Handlingarna skickas ut två veckor innan mötena.

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!