Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT

01-SL-FUT-full-01.jpg
Bild: Stockholms läns landsting.

Fler och fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar behovet av bostäder och en kollektivtrafik som fungerar. Den 5 mars håller HSO ett seminarium där Förvaltning för utbyggd tunnelbana berättar om sitt arbete med att förnya tunnelbanesystemet.

Tid och plats

Måndagen den 5 mars, kl. 17.30-19.30.
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1.
Anmäl dig här! (senast 2 mars)

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med 19 km nya spår och 11 nya stationer. Det kommer att ge en ökad tillgänglighet inom Stockholmsregionen.

HSO har bjudit in Joakim Swahn och Branka Majkic, som jobbar som sakkunniga inom tillgänglighetsfrågor på FUT, att berätta mer om förvaltningen.

Behöver du tolk eller ledsagare får du, som vanligt, ordna det själv.
Fotografering av seminariet kommer att ske för publicering på hemsidan.
Servering av kaffe, te och frukt i pausen. Anmälan senast 2018-03-02.
Kontaktpersoner: Alma Asic, HSO, alma.asic@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!