Badrumsgolv, dörröppnare och konst på Locum-möte

Terminens första samverkansråd med Locum hölls 6 februari. Mötets gäst för dagen var Pedro Gandra, som arbetar som VVS-specialist hos Locum. Han var inbjuden för att informera om golvfall i badrumsmoduler och hur Locum arbetar för att förebygga och förhindra det bakfall som nyligen konstaterats på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS. NKS förvaltas inte av Locum i dagsläget, men kommer att göra det på sikt.

Samverkansrådet fick därefter lämna synpunkter på hur informationen på dörröppnare av typen armbågskontakter framställs bäst på länets sjukhus. Den skyltning som Locum tagit fram på egen hand har inte godkänts av externt sakkunnig i tillgänglighet, varför nu samverkansrådet tillfrågades. En förfrågan gick ut till HSO:s samtliga medlemsföreningar i början av februari, och dessa svar kommer att återrapporteras till Locum. Stort tack till alla som svarat!

Vidare diskuterades samarbete mellan Locum och Kulturförvaltningen vad gäller de konstnärliga gestaltningarna på flera, nu ombyggda eller nybyggda, sjukhus. HSO ställde frågan om konstverken är anpassade och tillgängliga att uppleva för alla sinnen och om de är strategiskt placerade så att de inte står i vägen.

Nästa samverkansråd hålls 22 maj.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!