Ny distributör av förbrukningshjälpmedel i hemmet

Den 1 juni övertar Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, avtalet för Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Tidigare har OneMed Sverige AB haft avtalet. Det innebär att 135 000 patienter och hjälpmedelsanvändare får SLSO som ny distributör. Exempel på områden med brukare använder förbrukningshjälpmedel är: diabetes, inkontinensskydd, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter. 

För de flesta brukare innebär avtalsövergången inga större förändringar, men för vissa personer med diabetes sker en förändring i produktsortimentet. Ett brev som skickats ut till berörda brukare, där personer som använder en viss typ av teststickor för blodsockermätning uppmanas att kontakta sin förskrivare. I det bifogade dokumentet från verksamhetschefen Mona-Lisa Hägvide kan du läsa mer:
Patientbrev angående förändrat sortiment

För mer information och vid frågor, kontakta Förbrukningshjälpmedel i hemmets kundtjänst på telefon: 08 – 123 366 50, helgfri vardag kl. 08-00 – 16.30, e-post: fhh.slso@sll.se eller hemsidorna www.fhh.sll.se eller www.1177.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!