Paneldebatt: e-hälsa för vem?

Funktionsrätt Stockholms län bjuder in till paneldebatt med landstingets politiker på temat ”e-hälsa för vem?”. Debatten äger rum söndagen den 17 juni kl. 17-18, Järvaveckans avslutande dag. Vi kommer även att vara på plats under Järvaveckan i vårt eventtält, C01, som vi delar med medlemsföreningarna. Kom gärna förbi och hälsa och testa vår insiktsutbildning! 

Bakgrund: År 2025 ska Sverige, enligt Vision e-hälsa 2025, vara bäst i världen på digitalisering och på att utnyttja e-hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa. Det finns många som välkomnar nya sätt att kommunicera, men det finns också många som finner e-hälsa skrämmande, svårt och otillgängligt. Det är därför viktigt att funktionsvariation uppmärksammas i det fortsatta arbetet med att hitta tillgängliga, användarvänliga och jämlika lösningar inom e-hälsa. Samverkan med funktionshinderrörelsen är ett måste för Vision e-hälsa!

Tid: 17 juni kl. 17.00-18.00
Plats: Spånga idrottsplats, seminariescen 2. Inträdet är gratis. Matplatser och WC/RWC finns på området. Karta: https://goo.gl/maps/ycJqBtbkCWL2
Res kommunalt: ta tunnelbanans blå linje 10 (Hjulsta) och gå av i Tensta. Promenad till Spånga IP tar ca 10 minuter. Du kan även ta pendeltåget till Spånga station och byta där till någon av bussarna 179, 118, 514 eller 512 till Spånga IP.
Anmälan: behövs inte

Tänk på att alla ska kunna vara med! Kom doftfri och rök inte i anslutning till möten. Undvik nötter. Djurförbud råder i tälten, med undantag för cert. assistanshundar.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!