Rätt svar från tipsrundan

Här kommer rätt svar från tipsrundan från politikerutfrågningskvällen!

1) Hur stor del av befolkningen beräknas leva med en funktionsvariation?
Rätt svar: ca 20 %
2) Hur många medlemsföreningar och medlemmar har Funktionsrätt Stockholms län?
Rätt svar: 44 föreningar och 70 000 medlemmar
3) Vad är Celiaki?
Rätt svar: en autoimmun sjukdom
4) Vad står det på skylten med punktskrift?
Rätt svar: hörslinga
5) Hur stor del av befolkningen beräknas använda ett förskrivet hjälpmedel?
Rätt svar: ca 10%
6) 2014 infördes en EU-lag där alla ska kunna redovisa allergener oavsett om maten säljes förpackad eller över disk. Hur säkert är det att äta i de kommersiella lokalerna på länets sjukhus?
Rätt svar: Osäkert, alla har inte full koll och följer inte lagen
7) Vad heter ordförande för Funktionsrätt Stockholms län?
Rätt svar: Annika Hässler

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!