Innovationsfonden, digital tillgänglighet och sjötrafiken

Terminens femte samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 28 maj. Först ut var Annette Alkebo, som informerade om att Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar nyskapande lösningar till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Alla kan få hjälp att formulera en projektansökan på sllinnovation.se. 80 ansökningar bedömdes och 29 av dessa beviljades medel för innovationsprojekt under 2018. Möjligheten att få medel till utveckling av en produkt, tjänst eller arbetsmetod bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Nästa gäster på tur var Åsa Schwieler och Kim Radway, som informerade om arbetet för digital tillgänglighet. Avdelningen Digital hälsa och vård stödjer HSF med beställningar av digitala tjänster. Nya ramverk och tillämpningskrav för digital vård är under utarbetande. Utredning pågår om vårdgarantin även ska omfatta digital tillgänglighet.

Dagens sista gäst var Gustav Hemming, som informerade om pendelbåtar och sjötrafik, bland annat tillgänglighetsarbetet. Utveckling av hållbarhetsarbete pågår, även upphandling sjötrafiken – en långsiktig upphandling under 2019. Inköp av isgående fartyg planeras. Han informerade även om fördelar med SL-kort på Waxholmstrafiken under lågtrafik, kollektivtrafik på inre vatten samt pendelbåtsutredning.

Ny tillgänglighetssamordnare är Mika Fogelberg som bland annat samordnar insiktsutbildningar i HSF och som har startat arbetet med att bygga in tillgänglighetsfrågor i de hälsofrämjande aktiviteterna. Vidare utveckling av samverkan med Inera efter verksamhetsövergången av Invånartjänster.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!