Hållbarhet och funktionsrättigheter

På årets sista samverkansråd med Regionstyrelsens politiker diskuterades Region Stockholms arbete med hållbarhetsfrågor. Just nu jobbar regionen med att ta fram en ny policy med tillhörande strategi. Hållbarhetschefen Charlotta Brask berättade om hur långt regionen har kommit med arbetet. Policyn och strategin ska uppnå mål inom de tre olika områdena social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Fortsätt läsa ”Hållbarhet och funktionsrättigheter”

Forskning om jämlik vård och planering inför nästa mandatperiod

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 24 september. Dagens gäst var Lena Sharp från Regionalt Cancercentrum, RCC. RCC har bedrivit forskning om jämlik vård, och kunnat konstatera att det finns omotiverade skillnader. Studien visar att patienter med eftergymnasial utbildning har bättre överlevnad, att fördubblad dödlighet finns bland patienter med funktionsnedsättning och att låg kunskapsnivå generellt bland socioekonomiskt utsatta grupper visar att många har svårt att tillgodogöra sig vården på bästa sätt.  Läs mer här!

Digitalisering och samverkan med Inera

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 27 augusti. Temat för dagen var digitalisering och samverkan och dagens gäster var Jan Olov Strandberg, Lars Hult och Eva Lindholm som informerade om Ineras arbete. Sedan SLL Invånartjänster övergick till Inera vid årsskiftet har ett omfattande strategiskt arbete med samarbete och samverkansformer pågått. I arbetet med de digitala plattformarna och tillgänglighetsarbetet kring dessa vill Inera nu samverka med funktionshindersrörelsen för att skapa digitala möjligheter för så många som möjligt. Läs mer här!

Innovationsfonden, digital tillgänglighet och sjötrafiken

Terminens femte samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 28 maj. Först ut var Annette Alkebo, som informerade om att Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar nyskapande lösningar till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Läs mer här!

Digitalisering och ny teknik

Daniel Forslund
Daniel Forslund

Terminens tredje samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 26 mars. Dagens gäst var innovationslandstingsråd Daniel Forslund. Forslund talade bland annat om arbetet med digitalisering inom landstinget. Nuvarande gammal teknik leder till uppskattade tidsförluster på 25-60 min per dag och anställd, vilket för SLL motsvarar cirka 2 000 helårsarbeten eller uppskattningsvis 1 miljard kronor per år. Därutöver skulle drift- och förvaltningskostnader för IT-avdelningen minska med omkring 100 miljoner kronor årligen, om gammal teknik avvecklades.

Läs mer här!

Studiebesök på tunnelbanans ledningscentral

Annika Hässler framför en lång rad datorskärmar.
HSO:s ordförande Annika Hässler på plats i trafikledningens kontrollrum.

Varje dag reser tiotusentals resenärer med SL:s röda linje. Den 26 februari fick ledamöterna i samverkansrådet med landstingsstyrelsens politiker möjlighet att göra ett spännande studiebesök på tunnelbanans ledningscentral för röda linjen i Liljeholmen. Rådet visades runt på plats av Anders Eklund. Läs mer här!

Extramöte med politikerna om färdtjänsten

Ett extra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 19 december. Bakgrunden till det extra rådet var att Caroline Ottosson, chef på Trafikförvaltningen, fick förhinder när hon senast var inbjuden till samverkansrådet med politikerna. Då färdtjänsten länge har varit ett problematiskt område och frågorna till Ottosson var många, blev lösningen ett extra rådsmöte med trafikförvaltningen som sakfråga. Tillsammans med Ottosson kom Ulrik Waldau, sektionschef för Färdtjänsten, och Jens Plambeck, strategisk chef på Trafikförvaltningen. Läs mer här!