Innovationsfonden, digital tillgänglighet och sjötrafiken

Terminens femte samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 28 maj. Först ut var Annette Alkebo, som informerade om att Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar nyskapande lösningar till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Läs mer här!

Digitalisering och ny teknik

Daniel Forslund
Daniel Forslund

Terminens tredje samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 26 mars. Dagens gäst var innovationslandstingsråd Daniel Forslund. Forslund talade bland annat om arbetet med digitalisering inom landstinget. Nuvarande gammal teknik leder till uppskattade tidsförluster på 25-60 min per dag och anställd, vilket för SLL motsvarar cirka 2 000 helårsarbeten eller uppskattningsvis 1 miljard kronor per år. Därutöver skulle drift- och förvaltningskostnader för IT-avdelningen minska med omkring 100 miljoner kronor årligen, om gammal teknik avvecklades.

Läs mer här!

Studiebesök på tunnelbanans ledningscentral

Annika Hässler framför en lång rad datorskärmar.
HSO:s ordförande Annika Hässler på plats i trafikledningens kontrollrum.

Varje dag reser tiotusentals resenärer med SL:s röda linje. Den 26 februari fick ledamöterna i samverkansrådet med landstingsstyrelsens politiker möjlighet att göra ett spännande studiebesök på tunnelbanans ledningscentral för röda linjen i Liljeholmen. Rådet visades runt på plats av Anders Eklund. Läs mer här!

Extramöte med politikerna om färdtjänsten

Ett extra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 19 december. Bakgrunden till det extra rådet var att Caroline Ottosson, chef på Trafikförvaltningen, fick förhinder när hon senast var inbjuden till samverkansrådet med politikerna. Då färdtjänsten länge har varit ett problematiskt område och frågorna till Ottosson var många, blev lösningen ett extra rådsmöte med trafikförvaltningen som sakfråga. Tillsammans med Ottosson kom Ulrik Waldau, sektionschef för Färdtjänsten, och Jens Plambeck, strategisk chef på Trafikförvaltningen. Läs mer här!