Intressepolitiskt arbete 5 oktober

En grupp vid ett mötesbord ser mot en skrivtavla, med ordet Påverka!

Vi har bjudit in Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), att hålla en heldag rörande intressepolitiskt arbete. Dagen kommer att handla om hur vi får vår gemensamma påverkan att spegla vad vi gör och hör i våra föreningar.

Dagen är en utmärkt möjlighet för både förtroendevalda och anställda (om föreningen har anställda) att få ännu mer fart på det intressepolitiska arbetet. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som brukarinflytande och vad vi tror att vi kan påverka och vad vill vi påverka.

Tid och plats

Den 5 oktober. Fika från 09:30. Seminariet pågår 10:00-16:00. Lättare lunch kommer att serveras. ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!