Vad kan vi göra tillsammans?

Nätverksträff för barn och unga!

Flera personers händer ovanpå varandra

I april anordnade Funktionsrätt Stockholms läns referensgrupp för barn, unga och deras närstående en nätverksträff. Nu följer vi upp succén! Kom och nätverka, diskutera och mingla med andra barn, ungdomar och förtroendevalda från andra organisationer. Diskutera en intressepolitisk fråga, inspireras till en idé, projekt, aktivitet eller starta något tillsammans med annan organisation. 

Medverkande

Markus Blomkvist berättar om www.fritidsinfo.se.

Fredrika Rosenqvist och Celine Medina från Epilepsiföreningen Stor-Stockholm berättar om det nystartade initiativet att tillsammans med andra föreningar driva frågor som rör dolda funktionsnedsättningar i skolan.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Måndagen den 22 oktober, klockan 17.30 – 19.30

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!