INSTÄLLT! Varför är kultur bra för hälsan?

Tyvärr måste vi ställa in seminariet, då föreläsaren fått förhinder. Vi hoppas kunna återkomma i ämnet.
En rynkig hand håller i en fiol.

Forskning visar att en kulturupplevelse kan förbättra både den fysiska och mentala hälsan. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop går det att bygga på de faktorer som håller oss friska. Kultur blir på så sätt ett effektivt komplement till konventionell medicinsk vård. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Landstinget har som uppgift att förklara på vilket sätt kultur är bra för hälsan. Verksamheten är nystartad och vill gärna ha tips och synpunkter på vilka former av tillgänglig kultur som Funktionsrätt Stockholms läns medlemmar önskar och efterfrågar. Välkommen att bidra med dina synpunkter på hur kulturen möter framtidens hälsoutmaningar!

Tid och plats

INSTÄLLT! Måndagen den 5 november, kl. 17.30-19.30.
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!