Möte med Locums nya VD samt hissfrågor

anette-henriksson-vd.jpg
Anette Henriksson, vd Locum. Fotograf: Olof Holdar.

På terminens första samverkansråd med Locum den 18 september hade samverkansrådet förmånen att träffa Locums nya VD Anette Henriksson. Rådets medlemmar hade förberett frågor om Anettes erfarenheter av samarbete med funktionshindersrörelsen och tillgänglighetsfrågor, hennes syn på att låta Locums styrelse gå insiktsutbildning och vilka strategiska frågor hon närmast ser behov av att ta tag i. Samverkansrådet upplevde att Anette tog sig tid att svara på samtliga frågor och var eniga om att hon gjorde ett positivt och stabilt intryck. Hennes erfarenhet av samverkansavtal och arbete med tillgänglighet var naturligtvis också något positivt.

På dagordningen fanns även en punkt om hissar. Här fick rådsmedlemmarna lämna synpunkter till Locums hisspecialist Peter Kvarnhamn angående det nya EU-direktivet gällande hisspaneler. Funktionsrätt Stockholms läns samtliga medlemsföreningar har möjlighet att inkomma med synpunkter på Locums hisspaneler under oktober månad, läs mer här.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!