Patientens väg genom Nya Karolinska Solna

Lena Ringstedt och Anita Maddock
Lena Ringstedt, Afasiföreningen, och Anita Maddock, SRF, testar incheckningen på NKS.

På höstens första samverkansmöte med Nya Karolinska Solnas (NKS) programkontor gjorde funktionsrättsrörelsens representanter en simuleringsövning. Deltagarna fick utifrån två påhittade kallelser navigera sig runt på sjukhuset och lämna synpunkter. Tillsammans med DHR och SRF lämnade Funktionsrätt Stockholms län förslag på förbättringar under tiden vi förflyttade oss runt på sjukhuset. Till exempel kommenterades sjukhusets skyltar, att det saknas ledstråk och kontrastmarkeringar samt att kallelserna innehåller otydlig information. Programkontorets projektledare Lena Franzén berättade att Nya Karolinska Solna inledningsvis har haft stora problem med att patienterna inte hittar på sjukhuset. Cirka 30 procent av de patienter som registrerat sig i huvudentrén kommer inte till mottagningen. 

Övningen började på Eugeniavägen 3 i entrén till sjukhuset från garaget, dit personer som anländer med färdtjänst eller sjukresor anländer. Vi tog oss sedan upp en våning till huvudentrén och besökte informationsdisken. Deltagarna tog sedan hissarna upp till våning nio för att hitta Hematologimottagningen, som var målet för övningen. Under vägen genom sjukhuset lämnade funktionsrättsorganisationerna bland annat synpunkter på:

  • att informationen på kallelserna behöver innehålla tydligare information och instruktioner och att den är uppdelad med tydliga rubriker och med information inför, under och efter besöket
  • att kallelser ska kunna skickas på andra sätt än som idag endast via post
  • att incheckningsterminalerna inte är höj- och sänkbara
  • att det saknas ledstråk och annan vägledning på flera plan i sjukhuset
  • att skyltarna i sjukhusets hisshallar behöver vara tydliga

Nya Karolinska Solnas huvudbyggnad är 255 meter lång, från huvudentrén till akutmottagningens entré i väster. Funktionsrätt Stockholms läns representanter föreslog att markera sträckan i korridoren på entréplan. Det kan fungera som vägledning för personer som har kognitiva funktionsvariationer. Det finns möjlighet att låna rullstolar i entrén och att beställa ledsagning inför besöket på Nya Karolinska Solna, men den informationen finns inte med i kallelsen.

Stanley Holsteiner
Stanley Holsteiner, chef för Programkontoret på Nya Karolinska Solna, provar en, i samverkansrådets mening, lite för kort anhörigbädd.

Via en inglasad övergång tog vi oss från sjukhusets huvudbyggnad till behandlingsbyggnaden för att besöka en slutenvårdsavdelning. Där fick vi till exempel provligga anhörigbäddarna och besöka ett gym för inneliggande cancerpatienter. Anhörigbäddarna är konstruerade som sängskåp, men är endast 185 centimeter långa, vilket är en brist vi lämnade synpunkter på.

Sista anhalten på simuleringsövningen var provtagningscentralen som ligger i sjukhusets huvudentré. På provtagningscentralen kan du lämna eller ta ett prov oavsett vilken vårdgivare du tillhör. Mer information om provtagningsenheterna i Stockholm hittar du på karolinskas hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!