Inbjudan: Locum – att lyckas med samverkan!

Trädgårdsdamm på Norrtälje sjukhus

Locum är värden för vården och förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. Visionen är att vara Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020 och för att nå det målet bedriver Locum ständigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Till sin hjälp har Locum samverkansrådet för tillgänglighet tillsammans med förtroendevalda från Funktionsrätt Stockholms län samt SRF och DHR.

Kom och lyssna till Locums framgångsrecept för lyckad samverkan! Vilka aktiviteter görs inom ramen för samverkan, hur tas synpunkter och åsikter tillvara, vad kan göras bättre och vilka förhoppningar finns inför kommande mandatperiod?

Medverkande från Locum

Thomas Ahlberg, teknisk chef
Anna Bergqvist, specialist på tillgänglighet

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Måndagen den 3 december, kl. 17.30-19.30.