Tillgänglighet i SL-trafiken

2018-11-29_SL.png
Peter Wätterljung och Ditte Kahlström Jansson talade om tillgänglighet i SL-trafiken.

En duo i tillgänglighet var på plats den 29 november på seminariet ”Vad gör SL för tillgängligheten?” Ditte Kahlström Jansson, Utvecklingsstrateg tillgänglighet på Trafikförvaltningen, informerade om den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken. Peter Wätterljung, Strokeföreningen och ledamot i samverkansrådet med Trafikförvaltningen, berättade om hur det är att resa med kognitiv funktionsnedsättning.

Ett stort engagemang från föreläsarna smittade av sig till åhörarna, som ställde många frågor och även påtalade brister i kollektivtrafiken. Ett exempel var skärgårdsbåtarna:  personalen brukar bo på båtarna och därför finns det en tvättmaskin ombord. Det brukar vara dåligt med utrymme på båtarna och då har tvättmaskinen placerats på en RWC-toalett, vilket gör att toaletten blir otillgänglig.

En fråga som ofta kommer upp är vem som är skyldig att fälla ut rullstolsrampen på bussar och tåg. På bussar är det busschaufförens uppgift och på tåg är det tågvärden som ska sköta detta.

Numera är det endast Roslagsbanan som inte har ett plant insteg. Ett tips är att det är den första vagnen på spårvagnen som har bäst insteg för alla som har behov av det.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!