Studiebesök på Södersjukhuset

Väl upplyst operationssal, med skärmar och annan utrustning monterad på armar i taket.

Locums största hyresgäst är Sös AB (Södersjukhuset), som bedriver akutsjukvård, förlossningsvård och patientnära forskning. Resursgruppen för fysisk tillgänglighet fick nyligen möjlighet att besöka den nya akutmottagningen på Södersjukhuset, och det nya operationsplanet. Själva byggnaden har besiktats, men det kommer att dröja innan det kan bedrivas vård här. Först måste all utrustning installeras och testats. Det ska även hållas utbildningar för personalen, så de kan hitta och arbeta i de nya lokalerna.

Operationsrum på Södersjukhuset

Under hösten planeras ett studiebesök på den nya operationsbyggnaden Chopin, i Huddinge sjukhus.