Möten förtroendevalda 2019

Möten för förtroendevalda inom Funktionsrätt Stockholms län hittar du här. Fler möten tillkommer. För närmare information, kontakta respektive handläggare.

Möten för Ordföranden i medlemsföreningarna, samt för styrelse och presidium

Ordförandestämmor och årsmöte 2019
Styrelse- och presidiemöten

Samverkansråd och grupper

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Kulturförvaltningen
Locum
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Trafikverket

Ordförandestämmor och årsmöte 2019

Dessa möten för medlemsföreningarnas ordföranden eller utsedda ersättare hålls i vår lokal ÅttiotvåAn på St Göransgatan 82A. Info om lokalen hittar du här!

Datum Tid Möte
21 jan 17.30-20.00 Ordförandestämma
11 mar 17.30-20.00 Ordförandestämma
13 maj 18.00-21.15 ÅRSMÖTE
30 sep 17.30-20.00 Ordförandestämma
25 nov 17.30-20.00 Ordförandestämma

Styrelse- och presidiemöten

Datum Tid Möte
17 jan 16.00–18.30 Extra styrelsemöte
23 jan 16.00–18.30 Presidium
20 feb 16.00–18.30 Styrelsemöte
20 mar 16.00–18.30 Presidium
10 apr 16.00–18.30 Styrelsemöte
13 maj 16.00–18.30 Styrelsemöte
22 maj 16.00–18.30 Presidium
12 jun 16.00–18.30 Styrelsemöte
21 aug 16.00–18.30 Presidium
11 sep 16.00–18.30 Styrelsemöte
2 okt 16.00–18.30 Presidium
30 okt 16.00–18.30 Styrelsemöte – nytt datum!
20 nov 16.00–18.30 Presidium
11 dec  9.00–11.00 Styrelsemöte

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSF Samverkansråd* (och förmöte med DHR och SRF 30 min innan utsatt tid) samt Funktionsrätt Stockholms läns interna förmöten**.

Datum Tid Möte
21 jan 14.30–16.30 Förmöte**
24 jan 13.00–15.00 Samverkansråd*
18 feb 14.00–16.00 Förmöte**
21 feb 13.00–15.00 Samverkansråd*
25 mar 15.00–17.00 Förmöte**
28 mar 13.00–15.00 Samverkansråd*
23 apr 15.00–17.00 Förmöte**
25 apr 13.00–15.00 Samverkansråd*
20 maj 15.00–17.00 Förmöte**
23 maj 13.00–15.00 Samverkansråd*
17 jun 15.00–17.00 Förmöte**
19 jun 13.00–15.00 Samverkansråd*
2 sep 15.00–17.00 Förmöte**
5 sep 13.00–15.00 Samverkansråd*
30 sep 15.00–17.00 Förmöte**
3 okt 13.00–15.00 Samverkansråd*
4 nov 15.00–17.00 Förmöte**
7 nov 13.00–15.00 Samverkansråd*
2 dec 15.00–17.00 Förmöte**
5 dec 13.00–15.00 Samverkansråd*

Hjälpmedelsgrupperna

Datum Tid Möte/grupp
19 feb 15.00–17.00 Sodexo
5 mar 13.00–15.00 Hjälpmedel
21 maj 15.00–17.00 Sodexo
17 sep 15.00–17.00 Sodexo
20 nov 15.00–17.00 Sodexo

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

Gemensamt förmöte 30 minuter innan utsatt tid.

Datum Tid Möte
7 feb 9.00–11.00 Samverkansråd
9 maj 9.00–11.00 Samverkansråd
4 sep 9.00–11.00 Samverkansråd
21 nov 9.00–11.00 Samverkansråd

Regionstyrelsens politiker

OBS! Nytt datum! Den 13 juni ersätter det tidigare planerade tillfället den 14 juni.

Datum Tid Möte
8 feb 14.00–16.00 Samverkansråd
22 mar 14.00–16.00 Samverkansråd
17 maj 14.00–16.00 Samverkansråd
13 jun 14.00–16.00 Samverkansråd

Regionstyrelsens förvaltning

Förmöte 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Möte

Kulturförvaltningen

Förmöten 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Möte
22 maj 10.00 – 11.30 Samverkansråd

Locum

Förmöte 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Möte
21 maj 9.00 – 12.00 Samverkansråd
17 sep 9.00 – 12.00 Samverkansråd
10 dec 9.00 – 12.00 Samverkansråd

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Trafikförvaltningen

Förmöten 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Möte
14 feb 12.00 – 15.00 Samverkansråd
25 apr 12.00 – 15.00 Samverkansråd
23 maj 12.00 – 15.00 Samverkansråd
12 sep 12.00 – 15.00 Samverkansråd
14 nov 12.00 – 15.00 Samverkansråd
12 dec 12.00 – 15.00 Samverkansråd

Resursgrupp Färdtjänst

Datum Tid Möte
7 maj 12.00 – 15.00 Workshop
12 juni 12.00 – 15.00 Resursgruppsmöte
22 aug 12.00 – 15.00 Workshop
18 sep 12.00 – 15.00 Resursgruppsmöte
30 sep 12.00 – 15.00 Workshop
31 okt 12.00 – 15.00 Workshop
28 nov 12.00 – 15.00 Workshop
4 dec 12.00 – 15.00 Resursgruppsmöte
16 dec 12.00 – 15.00 Workshop

Resursgrupp tillgänglighet Land och Sjö

Datum Tid Möte
31 jan 12.00 – 15.00 Möte
9 maj 12.00 – 15.00 Möte
26 sep 12.00 – 15.00 Möte
28 nov 12.00 – 15.00 Möte

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

FUT skickar inte ut mötesplanering, de meddelar om mötestider allt eftersom. Nedan de möten som finns inplanerade för närvarande.

Datum Tid Möte
29 maj 12.30-16.00 Möte

Trafikverket

Datum Tid Möte
23 jan 13.00–15.30 Möte
22 maj 13.00–15.30 Möte
23 okt 13.00–15.30 Möte

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!