Möten förtroendevalda 2019

Möten för förtroendevalda inom Funktionsrätt Stockholms län hittar du här. Fler möten tillkommer. För närmare information, kontakta respektive handläggare.

Möten för Ordföranden i medlemsföreningarna, samt för styrelse och presidium

Ordförandestämmor och årsmöte 2019
Styrelse- och presidiemöten

Samverkansråd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Kulturförvaltningen
Locum
Trafikverket
Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Ordförandestämmor och årsmöte 2019

Datum Tid Tema
21 jan 17.30 – 20.00 Extra ordförandestämma
11 mar 17.30 – 20.00 Ordförandestämma
13 maj 18.00 – 21.15 ÅRSMÖTE
30 sep 17.30 – 20.00 Ordförandestämma
25 nov 17.30 – 20.00 Ordförandestämma

Styrelse- och presidiemöten

Datum Tid Tema
17 jan 16.00 – 18.30 Extra styrelsemöte
23 jan 16.00 – 18.30 Presidium
20 feb 16.00 – 18.30 Styrelsemöte
20 mar 16.00 – 18.30 Presidium
10 apr 16.00 – 18.30 Styrelsemöte
13 maj 16.00 – 18.30 Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet
22 maj 16.00 – 18.30 Presidium
12 jun 16.00 – 18.30 Styrelsemöte
21 aug 16.00 – 18.30 Presidium
11 sep 16.00 – 18.30 Styrelsemöte
2 okt 16.00 – 18.30 Presidium
23 okt 16.00 – 18.30 Styrelsemöte
20 nov 16.00 – 18.30 Presidium
11 dec  9.00 – 11.00 Styrelsemöte

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSF Samverkansråd* (och förmöte med DHR och SRF 30 min innan utsatt tid) samt Funktionsrätt Stockholms läns interna förmöten**.

Datum Tid Samverkansråd* eller förmöte**
21 jan 14.30 – 16.30 Förmöte
24 jan 13.00 – 15.00 Samverkansråd
18 feb 14.00 – 16.00 Förmöte
21 feb 13.00 – 15.00 Samverkansråd
25 mar 15.00 – 17.00 Förmöte
28 mar 13.00 – 15.00 Samverkansråd
23 apr 15.00 – 17.00 Förmöte
25 apr 13.00 – 15.00 Samverkansråd
20 maj 15.00 – 17.00 Förmöte
23 maj 13.00 – 15.00 Samverkansråd
17 jun 15.00 – 17.00 Förmöte
19 jun 13.00 – 15.00 Samverkansråd
2 sep 15.00 – 17.00 Förmöte
5 sep 13.00 – 15.00 Samverkansråd
30 sep 15.00 – 17.00 Förmöte
3 okt 13.00 – 15.00 Samverkansråd
4 nov 15.00 – 17.00 Förmöte
7 nov 13.00 – 15.00 Samverkansråd
2 dec 15.00 – 17.00 Förmöte
5 dec 13.00 – 15.00 Samverkansråd

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

Gemensamt förmöte 30 minuter innan utsatt tid.

Datum Tid Tema
7 feb 9.00 – 11.00 Samverkansråd
9 maj 9.00 – 11.00 Samverkansråd
4 sep 9.00 – 11.00 Samverkansråd
21 nov 9.00 – 11.00 Samverkansråd

Regionstyrelsen

Datum Tid Tema
8 feb 14.00 – 16.00 Samverkansråd
22 mar 14.00 – 16.00 Samverkansråd
17 maj 14.00 – 16.00 Samverkansråd
14 jun 14.00 – 16.00 Samverkansråd

Regionstyrelsens förvaltning

Förmöte 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Tema

Kulturförvaltningen

Förmöten från kl. 9:30.

Datum Tid Tema

Locum

Förmöte 30 min innan utsatt tid.

Datum Tid Tema

Trafikverket

Datum Tid Tema
23 jan 13.00 – 15.30 Möte
22 maj 13.00 – 15.30 Möte
23 okt 13.00 – 15.30 Möte

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Trafikförvaltningen

Datum Tid Tema

Resursgrupp Färdtjänst

Datum Tid Tema

Resursgrupp tillgänglighet Land och Sjö

Datum Tid Tema