Berit på tågplattformen.

Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan

Funktionsrätt Stockholms läns resursgrupp ”Tillgänglighet land och sjö” fick tillsammans med SRF och DHR möjligheten att provåka Roslagsbanans nya tågvagnar. Detta var en angenäm upplevelse och vi såg att många saker hade bra tillgänglighet. Det var gott om utrymme och flera tillgänglighetsaspekter hade tagits med i utformningsprocessen. Vi ser positivt på att Regionen samverkar med Funktionsrättsrörelsen och delar vår vision om att alla ska kunna resa självständigt i kollektivtrafiken.

Fortsätt läsa ”Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan”
En färja och texten remissmöte 15/6 om sjötrafikutredningen.

Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.

Fortsätt läsa ”Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen”