Inget funktionsrättsperspektiv i ”Kollektivtrafikplan 2050”

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att det finns en långsiktig plan för den gemensamma utvecklingen. Samtidigt anser vi att planen helt har missat funktonsrättsperspektivet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna använda och resa i kollektivtrafiken i framtiden. Utan ett funktionsrättsperspektiv är Kollektivtrafikplan 2050 ingen hållbar lösning.

Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan

Funktionsrätt Stockholms läns resursgrupp ”Tillgänglighet land och sjö” fick tillsammans med SRF och DHR möjligheten att provåka Roslagsbanans nya tågvagnar. Detta var en angenäm upplevelse och vi såg att många saker hade bra tillgänglighet. Det var gott om utrymme och flera tillgänglighetsaspekter hade tagits med i utformningsprocessen. Vi ser positivt på att Regionen samverkar medFortsätt läsa ”Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan”

Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.

Omläggning av busshållplatser i Sundbyberg

Trafikförvaltningen bjöd in Resursgrupp Land och Sjö till ett extrainsatt möte angående busshållplatsomläggningen som ska ske när Sundbyberg station byggs om. De busshållplatser som flyttas tillfälligt är hållplats Esplanaden och hållplats Sundbybergs station. De tillfälliga hållplatserna ska vara tillfälliga i 4 år, så vi bjöds in att tycka till om denna!

Välkomna på teamträff!

Vi bjuder in alla förtroendevalda i våra samverkansråd och resursgrupper på teamträff. En kväll då vi bygger vår verktygslåda kring gemenskap och styrka i våra sakfrågor tillsammans. Vi bjuder på mingel, vegetarisk buffé och goodiebags!