Ordförandestämma: vissa råd utsedda

De stora beslutspunkterna på ordförandestämman 3 oktober 2022 var verksamhetsplanen, Järvaveckan och att utse ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns alla samverkansråd och grupper.

Inget funktionsrättsperspektiv i ”Kollektivtrafikplan 2050”

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att det finns en långsiktig plan för den gemensamma utvecklingen. Samtidigt anser vi att planen helt har missat funktonsrättsperspektivet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna använda och resa i kollektivtrafiken i framtiden. Utan ett funktionsrättsperspektiv är Kollektivtrafikplan 2050 ingen hållbar lösning.

Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan

Funktionsrätt Stockholms läns resursgrupp ”Tillgänglighet land och sjö” fick tillsammans med SRF och DHR möjligheten att provåka Roslagsbanans nya tågvagnar. Detta var en angenäm upplevelse och vi såg att många saker hade bra tillgänglighet. Det var gott om utrymme och flera tillgänglighetsaspekter hade tagits med i utformningsprocessen. Vi ser positivt på att Regionen samverkar medFortsätt läsa “Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan”

Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.