Årsmötet 2019 i korthet

Tjarls Metzmaa
Tjarls Metzmaa var ordförande på årsmötet.

Mötesordförande för årsmötet 2019 var Tjarls Metzmaa, från bland annat Styrelsepost och Sveriges Blå bands ungdom. Han drog igång mötet med en, för alla formaliafantaster, rafflande genomgång av ”årsmötets regler utöver det som stadgarna reglerar”, eller med andra ord Mötesordningen. Eftersom det funnits oklarheter i vad som egentligen gäller, så var detta ett välkommet inslag. Både för att informera nykomlingar och för att friska upp minnet för alla som varit med några gånger!

Årsmötet fortsatte med att verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 godkändes. På styrelsefronten hade en ledamot avsagt sig sin plats, och därför valdes tidigare ersättaren Bernd Priemer, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, in som ny ordinarie. Som ny ersättare valdes Anita Haller från Länsföreningen HjärtLung Stockholm. Hela styrelsen hittar du här!

Årets enda motion handlade om tydlighet i nomineringsförfarandet och valberedningens arbete. Motionen ansågs besvarad, då styrelsen till årsmötet lagt fram två förslag på samma tema: den ena om hur val till valberedningen ska gå till och den andra om valberedningens arbetsordning. Att dessa riktlinjer saknades gav mycket huvudbry under 2018, då en vakans i valberedningen skulle fyllas, samtidigt som det var dags för val till alla samverkansråd. Båda förslagen godkändes av årsmötet.

Innan mötet avslutades hann årsmötet godkänna ytterligare ett förslag från styrelsen. Förslaget handlade om att föreningen måste ha en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser.

Nästa ordförandestämma blir den 30 september, välkomna tillbaka då! Alla kommande möten hittar du i kalendariet. Protokollet från årsmötet 2019 skickas ut så snart det har justerats!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!