Konstvisning på Karolinska universitetssjukhuset Solna

Samverkansrådet framför ett av konstverken
Samverkansrådet med Kulturförvaltningen ute på konstinspektion!

Den 17 april var samverkansrådet med Kulturförvaltningen på en konstvisning på Karolinska universitetssjukhuset Solna. Anna Hedlin från Kulturförvaltningen höll i rundturen. Under en knapp timme blev vi visade cirka 20 utsmyckningar både inomhus och utomhus.

Region Stockholm har ett av Sveriges största konstbestånd. Vid nybyggnationer används den används den så kallade en procentsregeln. Den innebär att en procent av byggnadens beräknade kostnader ska gå till konstnärlig gestaltning. Det innebar konst för 118 miljoner kronor för Karolinska universitetssjukhuset Solna, beräknat på budgeten 2008. På sjukhuset finns det cirka 1500 konstnärliga utsmyckningar, där 1000 kommer från Region Stockholms befintliga bestånd, cirka 500 är nya konstverk och 50 stycken är särskilda gestaltningsuppdrag.

I sjukhusets huvudentré finns ett av Sveriges största konstverk i offentlig miljö. Stenbrottet, som konstverket heter, är målat av Andreas Eriksson. Det är en 70 kvadratmeter stor naturskildring som är målat i gråa, gröna, bruna, blåa och orangea toner. I huvudentrén finns också montrar med skulpturer skapade av konstnären Cecilia Levy. Skulpturerna föreställer medicinalväxter tillverkade i papper från gamla böcker och serietidningar. I vissa montrar finns det tittskåp med insekter som riktar sig till barn. I restaurangen Livet, som ligger i anslutning till huvudentrén finns konstverket Nördliche Dämmerung. Det består av 169 pannåer gjorda av poppelträd som är målade i starka färger. Konstnären Johan Scott vill likna pannåerna vid tangenter på ett piano och är inspirerad av tonsättaren Richard Wagner.

Mellan Karolinska universitetssjukhuset och forskningsbyggnaden BioClinicum finns Akademiska stråket. Där finns ett flertal ett flertal skulpturer. Bland annat ett konstverk som heter andetag skapade av konstnärerna Karin Lind & Mats Karlsson. Det finns två skulpturer som ser ut som stora pappersnäsdukar och ska symbolisera nysningar. På Akademiska stråket finns även konstverket Tip of an iceberg är skapat av konstnärsduon Bigert & Bergström. Konstverket är tillverkat i plexiglas och är placerat i en glaskub så att det kan ses både inifrån och utifrån. Det ska spegla det mänskliga undermedvetandet och är samtidigt en lek med begreppet att ”tänka utanför boxen”. Det ska fungera som en uppmaning till att forskarna i sitt arbete med nya forskningsupptäckter.

Inne i BioCilicum finns konstverket Transkription som är skapat Ilkka Isaksson och  Inger Bergström. Konstnärerna gjort en tolkning av en DNA-sekvens som visualiseras med vertikala linjer i olika färger. Konstverket är placerat i en ljusgård och sträcker sig åtta våningsplan upp. Det har speglande partier som skapar synvillor.

I sjukhusets konferensavdelning finns konstverket Traffic Island som är skapat av gatukonstnärerna Bröderna Barsky. Det visar deras konstprojekt med det lilla röda hus som tidigare stod på en smal stenklippa mellan Norra länkens körbanor. Med fotografier visar de livet och årstidsskiftningarna i projektet. Konstnärerna fick en del brev till det lilla röda husets postlåda. Det är brev som ska läsas in och spelas upp som en del av installationen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!