Tillgängligheten på Region Stockholms fältsjukhus i Älvsjö

Gul leksaksambulans

Den 22 mars bestämde Region Stockholm att med hjälp av Försvarsmakten bygga upp ett tillfälligt fältsjukhus vid Stockholmsmässan i Älvsjö. På fältsjukhuset ska personer som smittats av Coronaviruset att få vård.

Den 30 mars höll Region Stockholm en presskonferens angående det nya fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson berättade på presskonferensen att det totala behovet av vårdplatser ökar från dag till dag. Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö kommer att kunna öppna inom en vecka. Som mest kommer fältsjukhuset att ha 600 vårdplatser.

Med anledning av det nya fältsjukhuset tog Funktionsrätt Stockholms län kontakt med Locum AB med frågor om tillgängligheten. Sedan tidigare har vi en väletablerad samverkan med Locum AB kring Region Stockholms vårdlokaler. Vi erbjöd våra kunskaper och erfarenheter med att säkerställa tillgängligheten på fältsjukhuset.

Tillgänglighetsexperten Anna Bergqvist förklarade att Locum AB:s roll är att stödja vården. Det handlar bland annat om att bistå med expertis inom gaser, VVS, reservkraft, säkerhetsarbete och projektledning. Följande förutsättningar gäller på fältsjukhuset:

  • Att det är en tillfällig lösning och att inga publika ytor kommer att finnas
  • Att patienterna kommer till fältsjukhuset via bår
  • Att vårdpersonalen kommer att ha särskild entré med fullgod tillgänglighet
  • Patienterna som vårdas på sjukhuset inte kommer att få ta emot besökare

Locum AB arbetar även med att anpassa Region Stockholms andra sjukhus. Till exempel göra om entréer, upprätta tält för bedömning av patienter på sjukhusområdet och att se till att allt flyter på.

Funktionsrätt Stockholms län fortsätter dialogen med Locum AB trots Region Stockholms ansträngda läge.

Region Stockholms beslut

DN om presskonferensen om det nya fältsjukhuset

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!