SL:s information på teckenspråk

Visste du att SL har informationsfilmer på teckenspråk? Nu i dagarna har de lagt till en film som heter “Corona och kollektivtrafiken”. Filmerna hittar du både på SL:s webbplats och i deras Youtube-kanal.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!