Inspelning – rättighetsbärare och kunskap

Detta är en inspelning av webbinariet “Rättighetsbärare och kunskap”, om hur vi använder oss av funktionsrättskonventionen, universell utformning och rättighetsarbete i praktiken.

OBS! Vi har inte ännu textat inspelningen, men textning är på gång!

Länkar

Presentationen (pdf) webbinarium 27 maj
Vår första webbsändning från 24/4: Webbsändning om rättigheter i samverkan
Lagen om digital tillgänglighet
Principen om universell utformning
Beställ rapporten ”Respekt för rättigheter?”
Diskrimineringsombudsmannen
Vår länklista

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!