Konsten att rekrytera inkluderande

Charlotte Ovesson

Funktionsrätt Stockholms län sparkar redan nu igång planeringen för Järvaveckan 2021! Det gör vi med en inspirationsföreläsning om inkluderande medlemsrekrytering.

Vill din förening ta chansen att lära er mer om kommunikation och medlemsrekrytering, som ni kan använda på till exempel Järvaveckan? Nu får vi alla en unik möjlighet att lära oss om medlemsrekrytering av ett proffs! Vi har bjudit in Charlotte Ovesson från bokförlaget Trinambai. Utgångspunkten är boken ”Inkuflera” och Charlotte, som är beteendevetare med lång erfarenhet av rekryteringsarbete, kommer att lära ut olika metoder och ge oss konkreta tips.

Antalet deltagare är begränsat, därför har vi reserverat två platser per medlemsförening fram till den 2 november. Efter det släpper vi platserna fria.

Tid och plats

Funktionsrätt Stockholms läns digitala mötesrum via Microsoft Teams.
Torsdagen den 12 november 2020, kl. 13.00 – 16.30, inklusive paus.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!