Remissmöte om nya folkhälsopolicyn

Vi behöver era synpunkter på Region Stockholms nya folkhälsopolicy. Remissmöte 3 maj.

Region Stockholm har tagit fram en ny folkhälsopolicy som heter ”God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. En policy är ett övergripande dokument som ska vägleda eller styra en verksamhet inom ett visst område. Nu vill vi ha medlemsföreningarnas värdefulla synpunkter i vårt arbete med att svara på remissen.

Det finns två sätt att lämna synpunkter på policyn. Föreningen kan utse en representant som deltar på det digitala remissmötet den 3 maj. Kan föreningen inte delta den 3 maj går det bra att mejla in skriftliga synpunkter. Skicka dem till oss senast den 29 april. Tillsammans arbetar vi för bästa möjliga folkhälsa i Stockholms län!

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Karin Aronsson karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se, 08-692 03 47.

Tid och plats

Tid: Måndag den 3 maj kl. 15.00 – 17.00
Plats: Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams
Anmälan senast den 28 april

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!