Snart dags för årsmöte!

Ordförandeklubba

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte hålls den 17-19 maj 2021. Årsmötet kommer att genomföras digitalt och helt textbaserat via den digitala plattformen, VoteIt. Samma plattform som vi använde för Årsmötet 2020.

Det är viktigt att använda samma e-postadress vid inloggning, som vid anmälan till årsmötet. Inbjudan är personlig och visar att du är behörig att delta på årsmötet. Det motsvarar avprickning i röstlängden vid fysiska möten. Till dig som har flera e-postadresser som samlas i en inkorg så är det extra viktigt att kontrollera att det är den angivna e-postadressen du använder när du loggar in.

Årsmötet kommer att ske i två etapper och under två dagar, med en reservdag, ifall det behövs.
17 maj kl. 8-20 – yrkanden och diskussioner
18 maj kl. 8-20 – omröstningar
19 maj kl. 8-16.30 – en extradag som vi använder vid behov

Har du förhinder att närvara kontakta info@funktionsrattstockholmslan.se för att din ersättare får anmäla sig och uppge sin e-postadress. Ska tolk närvara på VoteIT måste tolken ha en personlig inbjudan. Kontakta info@funktionsrattstockholmslan.se

Anmäl dig till info@funktionsrattstockholmslan.se

Samlad info om årsmötet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!