Hur ska vi få god och nära vård i Stockholm?

Flera personer i ett digitalt möte

På ett fullmatat digitalt seminarium den 26 april diskuterade vi med både experter, politiker och tjänstepersoner hur vi ska få en god och nära vård i Stockholm. Funktionsrätt Stockholms län anordnade seminariet tillsammans med DHR Stockholms läns distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. Under kvällen slog vi dessutom ett nytt besöksrekord med 82 deltagare!

Till seminariet hade vi bjudit in Anna Nergårdh, som varit regeringens särskilda utredare för utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård”. Anna berättade om utredningens fem betänkanden, vad som händer nu och hur det ser ut framåt. Anna inledde presentationen med att förklara att god och nära vård inte är en ny vårdform. Det är ett sätt att knyta ihop hälso- och sjukvårdssystemet, med primärvården i centrum. Från och med den 1 juli 2021 kommer primärvårdens grunduppdrag finnas med i Hälso- och sjukvårdslagen. Det har det inte gjort tidigare. Lagen fokuserar på samordning, förebyggande insatser, forskning i primärvården och att vården ska vara lätttillgänglig. Anna beskrev att målbilden är att vårdcentralerna ska finnas mitt i byn, med ansvaret att stärka samverkan mellan olika aktörer.

Seminariets andra del innehöll ett spännande panelsamtal. Panelen bestod av Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm, Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd Region Stockholm, Erik Slottner (KD), äldreborgarråd Stockholm stad, Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör Stockholms läns sjukvårdsområde, samt Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Under presentationsrundan fick panelen beskriva den viktigaste byggstenen för att lyckas med den goda och nära vården med ett ord. Vi fick följande svar från panelen: fast läkare, resurser, förändringsvilja, samverkan, tillit. Därefter samtalade panelen om frågor som handlade om primärvårdsstrategin, rehabilitering, första linjens psykiatri, forskning och samverkan mellan region och kommuner.

Sammanfattningsvis kan vi sammanfatta konstatera att panelen var mestadels eniga om den gemensamma vägen framåt – mot framtidens primärvård!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!