FKB – vad är det?

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Under 2021 skapar Funktionsrätt Stockholms län ett verktyg för att förebygga diskriminering och säkerställa funktionsrättigheter. Verktyget heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det ska hjälpa beslutsfattare i Region Stockholm att tänka efter före. Vill du lära dig mer om hur du kan använda FKB i det intressepolitiska arbetet i din organisation? Välkommen till vårt digitala seminarium om FKB med funktionsrättsorganisationer på länsnivå.

Mer information om FKB

Upplägg

15.00 Inledning och presentationsrunda
15.10 Vi presenterar verktyget FKB
15.35 Paus
15.45 Frågestund
16.00 Avslutning

Tid och plats

Onsdag den 1 september kl. 15.00 – 16.00
Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.
Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!