Remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

Remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

God och Nära vård är en statlig utredning, med flera delbetänkanden. Ett av dessa är ”Rätt stöd till psykisk hälsa” med syfte att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bland annat förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar.

Den 9 juni bjuder vi in medlemsföreningarna till ett första remissmöte där vi diskuterar utredningen. Era tankar, idéer och åsikter är viktiga!

Det finns två sätt att lämna synpunkter på utredningen. Föreningen kan utse en representant som deltar på remissmötet. Eller så kan föreningen skicka in skriftliga synpunkter till oss via mejl. Skicka dem till oss senast den 21 juni: johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se  

Remissen på regeringen.se: God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa

Tid och plats

Onsdag den 9 juni kl. 15.00 – 16.00.
Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!