Ett äpple på en hög med böcker

Återremittera folkbildningsstrategin!

Funktionsrätt Stockholms län har skrivit ett remissvar över Region Stockholms förslag till Folkbildningsstrategi. I det lämnar vi konstruktiva förslag och synpunkter på hur folkbildningspolicyn kan utvecklas. Till exempel att strategins utgångpunkt ska vara att alla invånare i Stockholms län ska kunna ta del av folkbildningen, oavsett vilka resurser en individ har.

Vi föreslår bland annat att folkbildningsstrategin ska återremitteras. Vi tycker att kulturförvaltningen behöver omarbeta strategin för att den ska nå målen. Läs vårt remissvar.