Flera olika hjälpmedel

När fyra enheter blev en!

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi information om att fyra hjälpmedelsenheter sedan augusti 2020 har samma verksamhetschef, Viktoria Edefur. Att sätta alla verksamheter under ett ledarskap är positivt för att säkerställa helheten berättar Viktoria.

Verksamheterna är dessa:
• Kommsyn Stockholm
• Hjälpmedel Stockholm södra
• Förbrukningshjälpmedel i hemmet
• Medicinteknisk apparatur i hemmet

Vi har regelbundna dialogmöten med dessa verksamheters samordnare och där har vi möjlighet att ta uppsynpunkter från hjälpmedelsanvändare i våra medlemsföreningar. Har du en fråga att ta upp? Kontakta kansliet så tar vi med oss denna till nästa dialogmöte!

Bilder från bildstod.se