När fyra enheter blev en!

Flera olika hjälpmedel

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi information om att fyra hjälpmedelsenheter sedan augusti 2020 har samma verksamhetschef, Viktoria Edefur. Att sätta alla verksamheter under ett ledarskap är positivt för att säkerställa helheten berättar Viktoria.

Verksamheterna är dessa:
• Kommsyn Stockholm
• Hjälpmedel Stockholm södra
• Förbrukningshjälpmedel i hemmet
• Medicinteknisk apparatur i hemmet

Vi har regelbundna dialogmöten med dessa verksamheters samordnare och där har vi möjlighet att ta uppsynpunkter från hjälpmedelsanvändare i våra medlemsföreningar. Har du en fråga att ta upp? Kontakta kansliet så tar vi med oss denna till nästa dialogmöte!

Bilder från bildstod.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!