Smarttelefon med "beställ hjälpmedel"

Beställ hjälpmedel digitalt

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi veta att även fast funktionen att beställa hjälpmedel digitalt underlättar för många, så finns de vanliga beställningssätten kvar, för den som behöver. Digitala verktyg underlättar för verksamheten, men man kan fortfarande ringa in beställningar. Det är viktigt med olika kontaktvägar, berättar verksamhetschefen för Hjälpmedelsenheterna, Viktoria Edefur.

Nytt för i år är att diabeteshjälpmedel har kopplats på via 1177 och även batterier till hörapparater går nu att beställa via 1177. Vi har regelbundna dialogmöten med dessa verksamheters samordnare och där har vi möjlighet att ta upp synpunkter från hjälpmedelsanvändare i våra medlemsföreningar. Har du en fråga att ta upp? Kontakta kansliet så tar vi med oss denna till nästa dialogmöte!