Beställ hjälpmedel digitalt

Smarttelefon med "beställ hjälpmedel"

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi veta att även fast funktionen att beställa hjälpmedel digitalt underlättar för många, så finns de vanliga beställningssätten kvar, för den som behöver. Digitala verktyg underlättar för verksamheten, men man kan fortfarande ringa in beställningar. Det är viktigt med olika kontaktvägar, berättar verksamhetschefen för Hjälpmedelsenheterna, Viktoria Edefur.

Nytt för i år är att diabeteshjälpmedel har kopplats på via 1177 och även batterier till hörapparater går nu att beställa via 1177. Vi har regelbundna dialogmöten med dessa verksamheters samordnare och där har vi möjlighet att ta upp synpunkter från hjälpmedelsanvändare i våra medlemsföreningar. Har du en fråga att ta upp? Kontakta kansliet så tar vi med oss denna till nästa dialogmöte!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!