Ombyggnad av hissarna vid Slussen

Slussen får nya hissar!

Trafikförvaltningen bjöd in Resursgrupp Land och Sjö för att informera om hur det ska gå till när tunnelbaneuppgången på mitten av plattformen vid Slussen (uppgång Södermalms torg), ska få dubbla hissar. Dubbla hissar ska underlätta flödet av trafikanter.

En annan sak som underlättar flödet är att barnvagnsrampen vid samma uppgång ska tas bort för att göra trappan bredare. Vi bjöds in att tycka till om planeringen. Arbetet beräknas inledas hösten 2021 och ta ca två månader per plattform.

Klicka på bilderna för att se en förstoring.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!