FKB-workshop om hälsa

Flera personer i digitalt möte

Under förra veckans andra FKB-workshop, 27/5, diskuterade ett fiktivt scenario: Hur gör Funktionsköping för att deras sjukhus ska bli universellt utformat och tillgängligt för alla?

Några av punkterna vi kom fram till var:
– att FKB ska se helhetsperspektivet och innehålla konkreta tips och checklistor för tillgänglighet.
– att alla möbler och ytor ska ha höj och sänkbara möjligheter.
– att stora ytor ska kunna delas av till mer avskilda ytor för de som behöver.
– att en huvudentreprenör som är ansvarig för tillgängligheten, byggprocessen och skyltningen.
– att FKB måste göras kontinuerligt, inte bara vid uppstart av projekt, eftersom vårdmiljöer förändras över tid och ytor kan komma att omdisponeras.

Vi pratade även om handen som illustrerar mångfalden bland oss 44 föreningar med olika behov. Vårt arbete med det demokratiskt framställda verktyget FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, fortsätter.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!