Vill du bli bäst på intressepolitik?

Flera pratbubblor i olika färger

I så fall är du välkommen att delta i två workshops för att testa ett nytt arbetssätt! Funktionsrätt inbjuder till workshops där vi visar hur allas olika erfarenheter och kompetenser i en förening kan bidra till att lösa problem och utmaningar.

Känner du igen dessa funderingar?

  • Hur skulle vi kunna använda våra resurser på ett effektivare sätt?
  • Hur skulle vi kunna förbättra bemötandet av våra medlemmar i samhället? Hur skulle vi kunna förkorta beslutsvägar?
  • Hur skulle vi kunna samverka bättre?

Vad går det ut på? Vi använder LDJ, en metod som på 90 minuter går från problem till lösning på ett demokratiskt och tillgängligt arbetssätt. Fokus ligger på effektiv problemlösning, mindre prat och att den enskilde deltagaren är anonym, vilket främjar delaktighet.

Varför är metoden bättre än andra arbetssätt? Det är en konkret arbetsmetod som leder till praktiska lösningar på kort tid. Metoden i sig är en demokratisk process där allas röster är lika mycket värda. Det blir tydligt vad som ska göras av vem.

Din insats: för att delta behöver du träna på det digitala verktyget Miro. Det går till så här: du får en film att studera efter anmälan. Sedan deltar du ett eller två testtillfällen innan det är dags i din första LDJ-workshop.

Tid och plats

Testtillfällen den 21/9 samt den 13/10 kl. 11.30-12.15.
LDJ-workshop den 21/10 kl. 11.30-12.30
Anmäl dig senast den 15 sept

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!