Diskussion om planskilda passager

En tunnel under en väg, och en bro över en annan väg.

Vi har regelbunden samverkan med Trafikverket, som är en statlig myndighet med uppgift att se till att våra vägar är framkomliga och att tågen kommer i tid. Under våren 2021 blev vi ombedda att tycka till om planskilda passager i anslutning till tågtrafiken.

Vi föredrar övergångställen, eftersom en tunnel kan kännas otrygg om den är lång, vilket den blir under en väg. Ibland blir det en backe ner till plan mark och tunneln, som kan vara svår att ta sig ner och upp för.

En bro över vägen förutser en svag lutning (1:20). Men även där beror det på om angränsande väg är i nivå. Att anlägga en hiss i vardera ända av bron kan vara en lösning. Det kan ju också bli en omväg, på grund av att man inte kan bygga just där det skulle bli närmast till exempelvis en bussanslutning.

Vi tycker att övergångsställe med trafikljus/ljussignaler är det bästa. En refug på mitten av vägen är viktigt för personer som inte hinner över hela övergångsstället under grönt ljus-tiden. Ledord: Alla vill ju ta kortaste vägen mellan punkt A och B!

Bilder från Trafikverket.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!