Patientnämnden hjälper dig att framföra klagomål

Patientnämndens syfte

På patientsäkerhetskommitténs brukarråd diskuterar vi frågor som handlar om hur det ska bli tryggt och säkert för patienterna i vården. I början av juni hade vi ett möte där vi pratade om fler saker, bland annat Patientnämndens syfte. 

En patientnämnd ska finnas i alla regioner. Patientnämndens syfte är att kvalitetssäkra vården. Nämnden är fristående och opartisk
och hjälper till att ta emot klagomål inom hälso- och sjukvården. Det är en första instans att kontakta patientnämnden eller vårdgivaren direkt när en patient har blivit felbehandlad i vårdsammanhang. Det är kostnadsfritt och det finns ingen preskriptionstid att anmäla ett ärende till nämnden. Nämnden hjälper patienter att sammanfatta frågeställningar och bistå patienter och närstående. De kan även ordna möten med vårdgivare och kan delta i möten vid behov.

Du kan kontakta Patientnämnden genom att göra ärenden via 1177 vårdguiden, eller genom att skriva, ringa eller maila Patientnämnden Stockholm.