Vad tycker ni om videomöten i vården?

På en datorskärm syns en läkare knappa på sin mobiltelefon.

När den regionala vårdens tjänster digitaliseras är det viktigt att ha med användarnas synpunkter. Inom ramarna för EFS-projektet “Digital kompetens” har SLSO satt ihop en referensgrupp för digitalisering där vi finns med. I referensgruppen informerade SLSO om att Alltid Öppet-appen ska anpassas med följande möjligheter:

  • Att Alltid Öppet ska fungera på webben och inte bara i appen, för den som hellre använder dator än telefon eller den som vill se informationen på en större skärm.
  • Att det ska fungera med flerpartsmöten i Alltid öppet, så vårdtagaren kan ha med en anhörig eller en tolk, och att flera professioner kan samlas i mötet, till exempel vårdtagarens ortoped, neurolog och primärvårdsläkare.
  • Att gruppmöten ska fungera i alltid Öppet. Gruppmöten kan vara en patientgrupp bestående av till exempel diabetespatienter eller nyblivna mammor, som erbjuds gruppsamtal så att de kan ha erfarenhetsutbyten utan att förflytta sig till en lokal.

SLSO understryker att videomöten är en möjlighet för den som vill, de kommer aldrig att ersätta de fysiska mötena och den som vill ha fysiska möten har rätt till det. Patienterna kan även välja att ibland stämma av med videomöte och ibland komma till vårdmottagningen.

Vi eftersöker nu kommentarer och reflektioner kring dessa möjligheter! När skulle du tycka att det vore värdefullt att ha ett flerpartssamtal? Vilka möjligheter och svårigheter ser du med videomöten inom den regionala vården? Hör av dig med dina synpunkter!

Det kommer även att finnas möjlighet att ingå i en testgrupp och få vara med och testa dessa videomöten för att lära sig hur de fungerar. Det passar dig som är nyfiken eller som är osäker kring hur vi kan navigera i appar och med digitala tjänster. Hör av dig om du är intresserad av att vara med!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!