Missa inte ”Processen att göra barnrättskonventionen till lag”

sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Som en del av vårt arbete med Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, FKB, försöker vi bena ut hur processen för att göra något till en lag kan se ut. Som exempel har vi därför bjudit in Sofia Zackrisson att berätta om arbetet med att göra barnrättskonventionen till svensk lag.

Sofia Zackrisson har sin bakgrund i Rädda barnens ungdomsförbund. Som ordförande arbetade Sofia aktivt för att barnrättskonventionen skulle bli lag. Numera arbetar Sofia som kvalitets- och utvecklingsledare på Tollare Folkhögskola.”

Tid och plats

Digitalt via Teams den 27 sept, kl.18.00-19.00.
Anmäl dig senast den 26 september!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!