Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan

Berit på tågplattformen.

Funktionsrätt Stockholms läns resursgrupp ”Tillgänglighet land och sjö” fick tillsammans med SRF och DHR möjligheten att provåka Roslagsbanans nya tågvagnar. Detta var en angenäm upplevelse och vi såg att många saker hade bra tillgänglighet. Det var gott om utrymme och flera tillgänglighetsaspekter hade tagits med i utformningsprocessen. Vi ser positivt på att Regionen samverkar med Funktionsrättsrörelsen och delar vår vision om att alla ska kunna resa självständigt i kollektivtrafiken.

Det var en septemberdag 2021, vi blev välkomnade ombord av Joakim Swahn som är VD på M4Traffic AB. Han berättade om de nya vagnarnas utformning. Tillgänglighetstänket har varit med från början i upphandlingen berättar han. Vagnarna är av en modell som har fungerat bra i andra länder med vinterväglag, Norge och Finland.

Vi förvånades av att det fanns två trappsteg i mitten av varje tågvagn, med en upphöjd del i mitten av varje vagn. Det är inte tillgängligt för alla. Detta, förklarade Joakim Swahn, beror på hjulens relation till perrongens höjd. Perrongerna är lägre än tunnelbanans perronger, så det är inte möjligt att ha platta golv, som i tvärbanan eller tunnelbanan.

Vi hade vissa svårigheter med det gula, rörliga insteget. Anders Lissegårdh, resursgruppen Tillgänglighet land och sjö berättar: ”Jag måste ha lite rull för att kunna ta mig ombord självständigt. När jag skulle gå av så släpptes det gula utskjutande insteget ner. Men när jag åkte in i vagnen framifrån så sänktes insteget, för att sedan studsa upp igen om jag har rull. ”

Sviktens syfte skulle vara för att omöjliggöra dörrstängning när denna är ute, så ingen kan fastna i dörrparet. Vi hade en dialog med projektledare om detta insteg och hur det kan vara lättare för personer med hjul att komma av och på. Insteget är av samma typ som tåg i kallare klimat som har vintertrafik i Norge och Finland har, och med värmeslingor i insteget ska det förhindra att frost och snö bildas. Insteget har också borstar som tar bort grus, som annars lätt skulle fastna och göra så att dörrarna inte går att stänga. Insteget skjuts ut som en platta innan dörrarna öppnas. Om inte insteget skjuts ut öppnas inte dörrparet. Om inte insteget skjutits in kan dörrarna inte stängas.

Tågvagnen är hela 60 meter och består av tre sektioner, men utan dörrar mellan de olika sektionerna. Särskild hänsyn har tagits till allergiker som kan välja en sektion utan pälsdjur. Belysningen i taket var både direktbelysning, så att golvet lyses upp, men också sidobelysning som gav ett behagligt sken i vagnen. Dekaler som var uppsatta visade prio-platserna med svart text på gul bakgrund, medan barnvagns- och rullstolsutrymmet hade text på blå bakgrund. Det fanns även hatthyllor som var väl lågt placerade och där vi påtalade att nyttan kanske inte är så stor när det gäller lokaltåg.

Andra saker vi noterade:

  • Det var tydliga kontrastmarkeringar i golvet, så vi kunde se trappstegens avsats.
  • Till höger fanns ett säte med handtag på sidan, detta handtag skulle vi vilja att det kunde fällas ner.
  • Det fanns 15 prioriterade sittplatser med gula säten.
  • Flexytan var generöst tilltagen och mycket bra!
  • Ventilationen drar bakåt, så att pälsdjurens sida inte drar med sig luft mot den pälsdjursfria sidan.
  • Det finns ljus i knappen för dörröppning – vi önskar att även ljud kommer från knappen, likt pendeltågens dörrknappar.
  • Ljudmiljön och hörbarheten var dålig i vagnen. Vi påtalade att ljudet studsar mellan vagnarna. Konstruktören skulle titta på det.
  • Det var en upplevelse att åka de nya vagnarna och vi hoppar på i framtiden!

Bilderna av tåget tillhör Region Stockholm.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!