Tillgänglig Järvavecka 2022

Flera personer i ett digitalt möte

Funktionsrätt Stockholms län har en dialog med The Global Village, som arrangerar Järvaveckan, om tillgänglighetsfrågor inför Järvaveckan 2022. Vi bjöd in medlemsföreningarna till ett dialogmöte för delaktighet, inkludering och tillgänglighet på Järvaveckan. Alla måste kunna vara med, hur kan vi tänka för att möjliggöra Järvaveckan tillgänglig för alla?

Diskussionsfrågor:

  • Hur samordnar vi nästa Järvavecka på bästa sätt för er förening?
  • Vad behöver er förening när det gäller fysisk och digital tillgänglighet för att kunna delta på Järvaveckan?

Några av de punkter vi kom fram till var:

  • På Järvafältet behöver vi bättre ramper och kabelgömmor för rullstolar.
  • Alla publika samtal behöver tolkas.
  • Vi behöver allergivänliga doftfria miljöer.

Vi sammanfattade våra önskemål och visioner om Järva 2022, och dessa ska vi som samarbetsorgan överlämna till stiftelsen The Global Village.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!