Intressepolitisk utbildning

En karta över region Stockholm, med namnen på våra olika samverkansråd spridda över den.

Vill du veta mer om hur du kan påverka politiken i Region Stockholm? Tycker du att det är svårt att hitta rätt i den politiska djungeln? Känner du att du inte får gehör för de frågor du brinner för i Region Stockholm?

Tid och plats

Digital workshop med gruppdiskussioner via Microsoft Teams.
Den 16 eller 18 november, kl. 09.00-16.00
Anmäl dig senast den 10 november!
OBS! Begränsat antal platser. Max en representant från varje förening.

Under november månad erbjuder Funktionsrätt Stockholms län våra medlemmar en kurs med fokus på intressepolitiskt arbete inom funktionsrättsfrågor gentemot Region Stockholm. Tanken med kursen är att ge er i medlemsföreningarna strategier och verktyg för att påverka regionens politiker och förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning i Stockholm.

Vi anordnar kursen tillsammans med PR-byrån Westander vid två tillfällen, tisdag den 16 november och torsdag den 18 november. OBS! Det är samma kursinnehåll vid båda tillfällena.

  • Eventuell tolk ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!
  • Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!