Nominera till nytt samverkansråd med Centrum för hälsodata

Vi söker nomineringar till det nya samverkansrådet med Centrum för hälsodata!

Viktigt! För att valberedningen ska kunna hantera nomineringen behöver den innehålla följande uppgifter om personen som nomineras; namn, e-postadress, telefonnummer, samt en motivering. Skicka nomineringen till info@funktionsrattstockholmslan.se och kontakta oss om du inte fått en bekräftelse inom ett par arbetsdagar. Vi behöver nomineringarna senast den 31 oktober.

Mer information om gruppen.

Andra aktuella grupper att nominera till

Vi söker även nomineringar till följande grupper: Arbetsmarknadsgruppen, och samverkansrådet med Locum, samt en ny intern arbetsgrupp för (både fysiska och digitala) tillgängliga möten hos externa aktörer.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!