Slopad samplanering av färdtjänstresor

Färdtjänstbil

Funktionsrätt Stockholms län har verkat för att samplanering av färdtjänstresor ska upphöra under pandemin. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Färdtjänstnämnden har under pandemin succesivt tagit beslut, med några månaders mellanrum, om slopad samplanering.

Nytt beslut fattades på Färdtjänstnämndens sammanträde den 29/9 om att slopad samplanering fortsätter året ut, det vill säga till och med den 31 december 2021.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!