Färdtjänstbil

Slopad samplanering av färdtjänstresor

Funktionsrätt Stockholms län har verkat för att samplanering av färdtjänstresor ska upphöra under pandemin. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Färdtjänstnämnden har under pandemin succesivt tagit beslut, med några månaders mellanrum, om slopad samplanering.

Nytt beslut fattades på Färdtjänstnämndens sammanträde den 29/9 om att slopad samplanering fortsätter året ut, det vill säga till och med den 31 december 2021.