Bårtaxi får fortsatta stödåtgärder året ut.

Taxi och andra bilar i trafiken.

Färdtjänstnämnden beslöt den 29/9 att ge fortsatt stöd året ut till bårtaxi. Under pandemin har extra stödåtgärder vidtagits för att hålla bårtaxi kvar i drift. Antalet beställningar av bårtaxi sjönk dramatiskt under pandemin då få åkte med dessa fordon. Det finns ett begränsat antal fordon som kan utföra tjänsten bårtaxi. Därför har Funktionsrätt Stockholms län påtalat vikten av att säkerställa att fordon finns kvar efter pandemin.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!