Taxi och andra bilar i trafiken.

Bårtaxi får fortsatta stödåtgärder året ut.

Färdtjänstnämnden beslöt den 29/9 att ge fortsatt stöd året ut till bårtaxi. Under pandemin har extra stödåtgärder vidtagits för att hålla bårtaxi kvar i drift. Antalet beställningar av bårtaxi sjönk dramatiskt under pandemin då få åkte med dessa fordon. Det finns ett begränsat antal fordon som kan utföra tjänsten bårtaxi. Därför har Funktionsrätt Stockholms län påtalat vikten av att säkerställa att fordon finns kvar efter pandemin.