Verktyget Miro

Flera personer i ett digitalt möte

Vid lunchtid den 13 oktober samlades deltagare som anmält sig till mötet om metoden LDJ, Lightning Decision Jam, för att testa verktyget Miro. Markus Blomqvist ledde med van hand deltagarna i hur det går till att göra en LDJ. Mycket teknik och flera var intresserade av att börja använda metoden i sina styrelser och även använda sig av video på sina möten. Själva mötet om LDJ, “Vill du bli bäst på intressepolitik?”, kommer att äga rum vid tre olika tillfällen i höst.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!